Praktijk voor Natuurgeneeskunde Van Oirschot lid van V.B.A.G.

Een consult duurt 60 minuten en kost € 92,00.

Hierbij zijn de eventueel geadviseerde middelen niet inbegrepen.
U ontvangt na afloop van het consult de nota en moet direct afrekenen via pin of contant.
De kosten worden vaak (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Hiermee wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Indien u voor vergoeding van kosten in aanmerking wilt komen, verzoek ik u voorafgaand aan uw aanmelding contact op te nemen met uw zorgverzekering.
De werkvorm in mijn praktijk is Natuurgeneeskunde, met prestatiecode 24005.

INFORMATIE ALLERLEI

De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en bij het Kwaliteitsregister van de overkoepelende organisatie RBCZ. Daarnaast is de praktijk ingeschreven in het AGB-register van VEKTIS.

Het opleidingscurriculum is opgebouwd uit de HBO-opleiding Fysiotherapie, de SIVAS opleiding polsdiagnostiek en auriculo therapie, de hormoonopleiding (Evocircadiancoach), RADTS-opleiding (VEGA/Voll metingen) en de Bach Bloesem Therapie (masteropleiding).
Daarnaast wordt jaarlijks na- en bijscholing gevolgd en deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten.

De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het BTW nummer van de praktijk is NL001506522B35.

Bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gewerkt volgens het stappenplan van ‘’Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’’ van de Rijksoverheid.

In verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de Klacht- en Tuchtregeling van de VBAG/RBCZ. Zie voor meer informatie hierover ook de pagina ‘’Klachtenregeling’’ elders op deze website.

Scroll naar top